2 sierpnia 2016 r. w siedzibie centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach inicjatywy „Nowe rozwiązania i pomysły techniczne”, odbyło się pierwsze z planowanych spotkań przedstawicieli administracji drogowej z branżą.

GDDKiA rozpoczęła serię cyklicznych spotkań z podmiotami pragnącymi przedstawić nowe rozwiązania i pomysły techniczne. Na pierwszym spotkaniu prezentowane były m. in. tematy tymczasowych barier stalowych czy skaningu laserowego 3D. Cykliczne spotkania będą organizowane raz w miesiącu w siedzibie centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z udziałem przedstawicieli GDDKiA oraz zgłoszonych podmiotów. Ich celem jest, przede wszystkim, udoskonalenie wymiany informacji na temat nowych rozwiązań i pomysłów technicznych, które w przyszłości mogłyby być stosowane m. in. przy budowie dróg.

Spotkania będę się odbywały cyklicznie, w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godziny 10:00.

Prelegenci zainteresowani wygłoszeniem prezentacji muszą przesłać wypełniony formularz dla  na adres: pomysl@gddkia.gov.pl. Lista podmiotów zakwalifikowanych do wygłoszenia prezentacji ze zgłoszonymi rozwiązaniami będzie opublikowana w serwisie GDDKiA.

Osoby zainteresowane wysłuchaniem prezentacji muszą do 25 dnia każdego miesiąca, po opublikowaniu przez GDDKiA listy tematów przesłać wypełniony formularz dla słuchaczy na adres: pomysl@gddkia.gov.pl. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

GDDKiA