Aż 21 firm i konsorcjów z całej Europy złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na budowę - w systemie "Projektuj i buduj" – odcinka drogi ekspresowej S 61 Suwałki – Budzisko.

28 lipca upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania przetargowego na budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej S 61 Suwałki - Budzisko. Droga ma mieć długość ok. 24 km.,  z nawierzchnią wykonaną z betonu cementowego.

Wnioski złożyło 21 podmiotów gospodarczych. Na tym etapie weryfikacji podlegać będzie wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa wykonawców. Spośród złożonych wniosków,  wybranych może być maksymalnie 20 wykonawców którzy będą spełniali warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu. Do nich też zostaną wysłane zaproszenia do składania ofert cenowych.

Inwestycja jest objęta umową CEF - ma być gotowa – najpóźniej w 2020 r.

 

GDDKiA