Do Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach trafiły wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, czyli pozwolenia na budowę ekspresowej S17 na odcinku od Garwolina do granicy z województwem lubelskim.

To już ostatni formalny krok do budowy odcinka S17 Garwolin – granica woj. lubelskiego. Prace mogą ruszyć na wiosnę przyszłego roku. Wydanie decyzji przez wojewodę mazowieckiego umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawca będzie mógł rozpocząć prace. Do wojewody złożono dwa wnioski o wydanie ZRID. Pierwszy dotyczy odcinka od końca obwodnicy Garwolina do Gończyc (o długości 12,2 km), a drugi od Gończyc do granicy województw (13 km). Decyzji wojewody można spodziewać się na przełomie roku. Po uzyskaniu decyzji ZRID Budimex rozpocznie roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia budowy to przełom kwietnia i maja 2019 roku. Budowa 25-kilometrowej trasy będzie kosztować ok. 602 mln zł. Nawierzchnia drogi będzie betonowa. Na odcinek S17 od węzła Kurów Zachód do granicy woj. lubelskiego dokumenty o wydanie decyzji ZRID będą złożone do wojewody lubelskiego w sierpniu lub wrześniu. Natomiast na odcinek od węzła Lubelska pod Warszawą do początku obwodnicy Garwolina – do końca roku. Te trzy odcinku S17 powinny być zbudowane do końca 2019 roku.

Dziennik Wschodni