W piątek 10 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się „III lubuska konferencja - bezpieczeństwo ruchu drogowego”.

Konferencja jest organizowana przy współudziale Marszałek Województwa Lubuskiego, Wojewody Lubuskiego, Komendanta Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Lubuskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze, gorzowskiego i zielonogórskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Jej celem jest prezentacja „Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025”, opracowanego w Zakładzie Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Organizatorzy konferencji szczególną uwagę poświęcą niezbędnym działaniom gwarantującym powodzenie tego programu przy uwzględnieniu zaleceń zawartych w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Konferencja odbędzie się w sali 213 na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (budynek A-8) Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. prof. Z. Szafrana 1. Początek o godz. 10.00.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji:

10.00 - 10.10 – otwarcie konferencji – dr hab. inż. Jakub Marcinowski prof. UZ, dziekan WBAiIŚ;

10.10 - 10.25 – referat wprowadzający – dr hab. inż. Adam Wysokowski prof. UZ, kierownik Zakładu Dróg i Mostów;

10.25 - 10.45 – stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie – podinsp. Wiesław Widecki, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.;

10.45 - 11.05 – program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 – uwarunkowania skutecznego wdrażania – dr inż. Józef Włosek UZ;

11.05 - 11.15 – dyskusja;

11.15 - 11.40 – przerwa kawowa;

11.40 - 11.55 – innowacje w szkoleniu i egzaminowaniu kierowców – Rafał Gajewski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Zielona Góra;

11.55 - 12.10 – przykłady skuteczności wprowadzanych środków uspokojenia ruchu – Łukasz Kuczyński UZ;

12.10 - 12.25 – przyczyny wypadków drogowych wynikające ze sposobu użytkowania drogi – Jakub Konarski UZ;

12.25 - 12.35 – dyskusja;

12.35 - 13.00 – wypracowane wnioski;

13.00 - 13.10 – zakończenie konferencji.

 

Uniwersytet Zielonogórski