Dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP został wybrany nowym przewodniczącym Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej.

28 kwietnia br. w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbyło się Krajowe Zebranie Delegatów Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, podczas którego podsumowano dotychczasową działalność Związku w ramach IX kadencji.

Ustępujący przewodniczący dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. UZ i WSOWL, przedstawił dokonania Związku IX kadencji oraz podziękował wszystkim członkom i ustępującemu zarządowi za aktywną pracę.

Podczas Zebrania dokonano także wyboru przewodniczącego oraz władz statutowych Związku X kadencji (2016-2019).

Nowym przewodniczącym ZMRP został dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP, który nie krył swojego wzruszenia i podziąkował członkom Związku za zaufanie.