4 kwietnia br., GDDKiA podpisała umowę na budowę obwodnicy Góry Kalwarii.

Inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj i Buduj”, gdzie w tym przypadku rola wykonawcy ma ograniczyć się do zoptymalizowania rozwiązań przyjętych w istniejącej już dokumentacji technicznej otrzymanej od zamawiającego, a następnie wybudowanie drogi, zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Nad realizacją obwodnicy Góry Kalwarii będzie czuwać firma Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o., z którą została podpisana umowa na kwotę ok. 12,6 mln.

Projekt zakłada budowę odcinków: w ciągu drogi krajowej nr 79 o długości ok. 5 km oraz drogi krajowej nr 50 długości ok. 4 km. Przyszła droga o parametrach trasy GP (ruch główny przyspieszony) będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Wybudowane zostaną:
- 3 węzły drogowe: „Kąty”, „Marianki” i „Stadion”,
- ciągi pieszo-rowerowe,
- obiekty inżynierskie,
- urządzenia ochrony środowiska,
- odwodnienie,
- drogi obsługujące tereny przyległe,
- urządzenia infrastruktury podziemnej.
 
W ramach zamówienia przewidziane zostało również wykonanie kompleksowego remontu istniejących dróg krajowych nr 79 (około 6 km) i nr 50 (około 3 km) na odcinkach zastępowanych przez obwodnicę Góry Kalwarii (poza granicami robót objętych decyzją ZRID) wraz z odtworzeniem organizacji ruchu, w zakresie m. in.:
- nawierzchni,
- poboczy,
- elementów BRD.

 

GDDKiA