Cała ponad 31-kilometrowa Drogowa Trasa Średnicowa już przejezdna. 20.03.16. została oddana do użytku jej ostatnia część.

Na nowo otwartym, liczącym 5,6 km śródmiejskim odcinku DTŚ w Gliwicach powstało aż 14 obiektów inżynieryjnych, z siedmioma węzłami drogowymi.

Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice będzie obsługiwała ruch wewnętrzny w liczącej 2,5 mln mieszkańców aglomeracji śląskiej. Tworzy połączenie drogowe śródmiejskich części Katowic, Chorzowa, Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Zabrza oraz Gliwic. To rejon komunikacyjny znajdujący się m.in. na przecięciu dwóch autostrad: A1 i A4. DTŚ posiada powiązanie z DK-88, drogami krajowymi w kierunku Warszawy, Krakowa i Bielska-Białej, a także z autostradami.

Trasa powstawała w sumie przez kilkanaście lat. Do ruchu właśnie został oddany ostatni, ponad 5-kilometrowy fragment DTŚ biegnący przez śródmieście Gliwic. Przez ścisłe centrum miasta trasę poprowadzono w półkilometrowym tunelu. Pierwszy odcinek gliwickiej DTŚ został oddany w listopadzie 2014 r. W sumie „średnicówka' w tym mieście liczy 8,3 km.

Gliwicka DTŚ była realizowana przez konsorcjum Eurovia oraz Porr Polska Infrastructure. Kontrakt wart 609 mln zł netto był w realizacji od stycznia 2013 r. do końca grudnia 2015 r. Eurovia odpowiadała za przebudowę infrastruktury podziemnej i wykonanie robót drogowych oraz robót konstrukcyjnych w rejonie węzła DK-88 i w ciągu ul. Konarskiego nad DTŚ. Natomiast Porr Polska Infrastructure odpowiadał za wykonanie robót konstrukcyjnych, tj. głównych obiektów mostowych w rejonie węzła przy ul. Portowej – wiaduktu, mostu, kładki technologicznej, węzła w rejonie ul. Sienkiewicza (w tym wiaduktu i 4 murów oporowych), murów oporowych na wlocie i wylocie z tunelu drogowego (w sumie było ich 16 o łącznej długości około 2500 m), tunelu drogowego o długości 500 m o zmiennym układzie dwu- i czteronawowym, obiektów w rejonie ul. Częstochowskiej nad trasą DTŚ (wiadukt i kładka technologiczna) oraz obiektów mostowych w rejonie ul. Królewskiej Tamy (wiadukt i most o długości 500 m w ciągu DTŚ).

Na tzw. gliwickim odcinku DTŚ liczącym 5,6 km w sumie powstało aż 13 obiektów inżynieryjnych, z siedmioma węzłami drogowymi.

Do największych wyzwań przy realizacji tego fragmentu DTŚ należało uzgodnienie etapowania robót uwzględniającego czasową organizację ruchu. Musiało ono uwzględniać cykl wyłączeń uzgodnionych z właścicielami sieci energetycznych, c.o., teletechnicznych. Konstrukcje murów oporowych i tunelu miały około 800 kolizji z istniejącymi lub planowanymi do przebudowy sieciami podziemnymi.

Najtrudniejszy odcinek – tunel i mury oporowe – realizowany był w rejonie gęstej zabudowy miejskiej, gdzie brakowało dostępnych placów składowych i dróg technologicznych. Półkilometrowy tunel ma zmienny układ dwu- i czteronawowy. Oznacza to, że do tunelu, oprócz wjazdu od czoła i wylotu z tunelu, można także wjechać i wyjechać łącznicami w rejonie ul. Dworcowej. Co ciekawe, konstrukcja tunelu nie posiada płyty dennej – płyta stropowa tunelu opera się tylko na ścianach szczelinowych. W poziomie płyty dennej zastosowano podłoże gruntowe wraz z warstwami drenażowymi i podbudowę kruszywa, na której spoczywa betonowa nawierzchnia drogowa.

W ramach zadania wykonano także dwa budynki techniczne na potrzeby sterowania ruchem w tunelu. W ramach robót instalacyjnych powstała sieć drenażowa, kanalizacyjna, wodociąg ppoż. oraz systemy instalacji niskoprądowych. Jak informuje wykonawca, w tunelu wykonano również systemy: oświetlenie, instalację sygnalizacji pożarowej, wyposażenie techniczno-komunikacyjne, wentylatory i ich sterowanie, urządzenia pierwszej pomocy, telefony dla obsługi, urządzenia radiowe, urządzenia nagłaśniające, kontrolę video, konstrukcję i wyposażenie nisz.

Obiekty mostowe – kładki i wiadukty oraz most nad rzeką Kłodnicą – wykonywane były w technologii rusztowań stacjonarnych pełnych, rusztowań z bramkami. Blisko 560-metrowa na połączeniu z odcinkiem powstawała metodą przęsło po przęśle w technologii rusztowań przejezdnych.

W zakresie robót wykończeniowych wykonano m.in. ok. 12 tys. m kw. okładzin paneli akustycznych typu zielona ściana na murach oporowych. W tunelu zastosowano panele akustyczne w ilości 1 800 m kw. oraz okładziny z betonu zbrojonego włóknem szklanym w ilości około 7 800 m kw.

Rynek Infrastruktury