27 sierpnia 2015 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w XIX Edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2014".

Tytuł "Modernizacja Roku 2014" i Wyróżnienie "Modernizacja Roku 2014" wręczono w 13 kategoriach. W XIX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2014" zgłosiło się 762 realizacje. Finalistów i Laureatów, a także obiekty zgłoszone znajdziecie Państwo na www.modernizacjaroku.org.pl. Konkursowi towarzyszyło również internetowe głosowanie „Plebiscyt MR2014”, w którym oddało swoje głosy i polubiło wybrane realizacje 32 tyś osób - www.facebook.com/modernizacjaroku.

Uroczystości towarzyszył przepiękny koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, który odbył się dzięki doskonałej współpracy z Panem Zbigniewem Cierniakiem - Dyrektorem Zespołu.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele licznych ministerstw i organów administracji państwowej. Nagrody wręczali: Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pan Jerzy Kuliński Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Pan Jacek Szer Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Pan Krzysztof Kosiński Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pan prof. Janusz Rymsza Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Pan Janusz Wesołowski W-ce Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Rudolf Borusiewicz Dyrektor Związku Powiatów Polskich, Pan Zbigniew Bachman Prezes Fundacji Wszechnicy Budowlanej, Pan Paweł Babij Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.

Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przyznało po raz kolejny Nagrodę im. prof. Wiktora Zina, którą wręczył Pan Piotr Kubańda W-ce Prezes SONDzM, Miejski Konserwator Zabytków Bielska-Białej.

Swoją nagrodę wręczyły również instytucje i wydawnictwa sprawujące patronat medialny nad Konkursem m.in.: Rom-Dom, Magazyn Autostrady, Mosty, Las Polski, Profile, Materiały Budowlane, Polish Market.

Pod tym linkiem znajdują się szczegółowe informacje na temat laureatów konkursu "Modernizacja Roku 2014": http://www.modernizacjaroku.org.pl/215-edycja_xix_laureaci.html