1-3 czerwca br. w Kołobrzegu odbyła się jubileuszowa XX edycja Konferencji "Utrzymanie Dróg" organizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników RP Oddział w Warszawie oraz Kopalnię Soli "KŁODAWA" S.A.

Celem Konferencji było omówienie bieżących problemów związanych z szeroko rozumianym utrzymaniem dróg. Prelegenci omówili zatem tematy związane z szeroko rozumianym utrzymaniem dróg. Swoje doświadczenia odnośnie systemu „utrzymaj standard” przedstawili zarządcy dróg oraz wykonawcy, zostały podjęte tematy zimowego utrzymania dróg, a także związanych z tym stref pogodowych w Polsce. Omówiono również program budowy dróg krajowych. Bogaty program wystąpień merytorycznych uzupełniły dodatkowe atrakcje przygotowane przez Organizatorów, m.in. uczestnicy Konferencji mogli spróbować swoich sił w prowadzeniu specjalnie przystosowanego pojazdu do jazdy w tzw. "kontrolowanym poślizgu" - mogli zatem przekonać się, jak należy reagować podczas jazdy po śliskiej nawierzchni.

W Konferencji uczestniczyło prawie 150 osób, w tym przedstawiciele oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządów Dróg Wojewódzkich, przedstawiciele firm zajmujących się utrzymaniem autostrad, a także drogowców czeskich. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele firm – dostawców dla drogownictwa.