26-29 maja br. w Boszkowie odbyła się już XVI edycja Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych

Kongres został zorganizowany przez Krajową Radę Zarządców Dróg Powiatowych oraz Forum Zarządców Dróg Powiatowych Województwa Wielkopolskiego. Patronat Honorowy sprawował Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Gospodarzami tegorocznego spotkania byli Starosta Powiatu Leszczyńskiego - Jarosław Wawrzyniak oraz Starosta Powiatu Śremskiego - Zenon Jahns. Za wysoki poziom merytoryczny referatów odpowiadał Komitet Programowy w składzie: dyrektor PZD w Śremie, przewodniczący Forum Zarządców Dróg Powiatowych - Lech Czekała, kierownik ZDP w Lesznie - Jan Król, dyrektor ZDP w Kościanie - Dariusz Korzeniowski, dyrektor PZD w Rawiczu - Henryk Lipowczyk oraz prezes zarządu wydawnictwa Polskie Drogi sp. z o.o. - Liliana Chołuj.

Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu była woda w pasie drogowym - omówiono rozdział IV prawa wodnego, pozwolenia i decyzje wodnoprawne, wytyczne techniczne dotyczące odprowadzania wody, a także systemy odwodnienia w miastach czy też rolę odwodnienia  w kontekście technologii budowy i utrzymania dróg.

Poza referatami związanymi z tematem przewodnim, uczestnicy Kongresu mogli wysłuchać wiele innych ciekawych prelekcji, m.in. związanych z nawierzchniami drogowymi (m.in. nowe technolgie nawierzchni asfaltowych, nawierzchnie z mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych, budowa dróg lokalnych w technologii betonu wałowanego), bezpieczeństwem ruchu na ścieżkach rowerowych, efektywnym zarządzaniem siecią dróg w ramach systemów GIS czy też inteligentnymi systemami parkowania.

Sesje merytoryczne uzupełnił bogaty program wydarzeń towarzyszących, który przyczynił się do integracji uczestników i wielu rozmów kuluarowych. W Konferencji wzięło udział prawie 300 osób.