10 czerwca 2015 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się IX Konferencja Naukowo-Techniczna Miasto i Transport, która w tym roku była poświęcona tematyce przestrzeni w centrach miast.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia prof. Anny Siemińskiej-Lewandowskiej, która przywitała zebranych gości, opowiedziała o jubileuszu Politechniki Warszawskiej, a także wprowadziła słuchaczy w tematykę konferencji. W tej części konferencji zostały także przyznane nagrody „Miasto i Transport”. Następnie rozpoczęła się część właściwa konferencji, która w tym roku została podzielona na trzy główne sesje.

Prelegenci Pierwszej sesji, której przewodniczącym był Andrzej Brzeziński (Politechnika Warszawska) poruszali tematy przestrzeni publicznych na podstawie doświadczeń warszawskich (K. Domaradzki, K. Sawicki – Politechnika Warszawska/Pracownia DAWOS), przestrzeni publicznej na przykładach m.in. Gliwic, Chrzanowa i Jaworzna (S. Lessaer – Pracownia NOVA) oraz temat przestrzeni publicznej zamiast arterii (J. Wesołowski – Politechnika Łódzka).

Druga sesja pod przewodnictwem Mieczysława Reksnisa (Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Warszawa) rozpoczęła się od referatu dotyczącego stref ruchu uspokojonego, omówionego na przykładach miast europejskich (Ł. Franek, T. Kulpa, A. Szarata – Politechnika Krakowska). Drugi referat tej sesji poświęcony został centrum Leicester w kontekście przyjazności tego miasta dla mieszkańców i przejezdnych (A. Brzeźiński – Politechnika Warszawska, A. Rogala – TransEko). Ostatnie wystąpienie tej sesji dotyczyło wprowadzenia ograniczonego ruchu w Krakowie, czyli tematu, który od jakiegoś czasu pojawia się w każdym większym mieście w Polsce (Ł. Franek, T. Kulpa, A. Szarata – Politechnika Krakowska).

Trzecia i ostatnia sesja konferencji odbyła się pod przewodnictwem Wojciecha Suchorzewskiego (Politechnika Warszawska) i także obejmowała trzy wystąpienia. Pierwsze z nich dotyczyło przekształcenia ul. Świętokrzyskiej w Warszawie i wpływu tego przekształcenia na działania miasta (M. Reksnis – Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Warszawa). W Drugim zatytułowanym „Miejska akupunktura – małymi krokami do dużych zmian” prelegenci omówili skutki wprowadzania małych, ale regularnych zmian w przestrzeni miejskiej  (M. Bogiel, P. Franke, A. Szczygielski – Zespół Kół Naukowych SPATIUM | KNIK). Ostatnie wystąpienie tej sesji, a także całej konferencji, dotyczyło omówienia założeń służących do wprowadzenia zmian komunikacyjnych w centrum Warszawy (T. Bartosiński – Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Warszawa).


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij