Na początku lipca 2015 roku firma STRABAG zakończyła prace nad wiaduktem kolejowym przy ul. Grunwaldzkiej. Zapraszamy do zobaczenia finalnych zdjęć z inwestycji.

Magazyn Autostrady przy współpracy z firmą STRABAG sprawował patronat medialny nad całą inwestycją. W jego ramach na stronie www.autostrady.elamed.pl pojawił się szerego fotorelacji, a także artykuły merytoryczne. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem pod tym linkiem.

Firmie STRABAG gratulujemy sukcesu. Szczególne podziękowania należą się:

Przemysławowi Romańskiemu - Kierownikowi Robót firmy STRABAG: za wsparcie i pomoc przy tworzeniu koncepcji współpracy, a także za bieżące dostarczania materiałów projektowych.

Małgorzacie Kaliszewskiej - Menadżer działu PR firmy STRABAG: za koordynowanie prac i pomoc przy uzyskiwaniu wszelkich pozwoleń na realizację projektu.