18 czerwca 2015 r. w Bełchatowie odbyła się XVI edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Reologia w Technologii Betonu”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej i Grupę Górażdże.

Konferencja została w pełni poświęcona tematyce betonu – najpowszechniej stosowanemu dziś materiałowi budowlanemu. Nieustanny rozwój tego surowca stanowi przyczynę pojawiania się nowych technologii, które stają się przedmiotem uwagi wielu seminariów i dyskusji.

Tegoroczne spotkanie w Bełchatowie zostało zdominowane przez zagadnienia dotyczące betonów wykonanych z cementów napowietrzających. Zgromadzeni słuchacze mogli wysłuchać czterech referatów podejmujących tę problematykę. Podjęli się jej nie tylko profesorowie i doktorzy uczelni wyższych (prof. Janusz Szwabowski i dr hab. inż. Beata Łaźniewska- Piekarczyk z Politechniki Śląskiej), ale również eksperci Centrum Technologicznego Betotech, działającego w ramach struktur Grupy Górażdże (dr inż. Damian Dziuk, mgr inż. Łukasz Burcon, mgr inż. Mirosław Saferna) oraz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z Krakowa (mgr inż. Mikołaj Ostrowski, dr inż. Albin Garbacik).

W ramach wprowadzenia audytorium w przedmiot rozważań opisano cel i założenia projektu badawczego „Innowacyjne cementy napowietrzające beton”. Przedstawiono również proces ich produkcji, innowacyjne właściwości oraz przebieg badań poligonowych. Niemniej popularnym zagadnieniem poruszanympodczas konferencji były domieszki polimerowe PCE. Dr hab. inż. Paweł Łukowski prof. Politechniki Warszawskiej podczas swojego wystąpienia udowodnił, że te nadzwyczaj efektowne domieszki dają gwarancję szerokiego zastosowania również w przyszłości. Natomiast mgr inż. Krzysztof Wrzecion i mgr inż Jerzy Wrona omówili zastosowanie domieszek w produkcji prefabrykacji ciężkiej z cementami o podwyższonej zawartości alkaliów. Nie obeszło się również bez poruszenia tematu reologii betonu wibroprasowanego. Mgr inż. Bartłomiej Walczak swoim referatem nawiązywał do prywatnych doświadczeń w projektowaniu mieszanki betonowej. Swoimi doświadczeniami podzielili się także mgr inż. Witold Chodyń i mgr inż. Paweł Pindel w wystąpieniu dotyczącym betonowych chłodni kominowych o podwyższonej odporności na środowisko kwaśne (pH < 4). Omówili nie tylko aspekty budowy i renowacji betonowych kominów, ale też przybliżyli wyniki badań dotyczących trwałości betonu i surowców, z którego powstają. Mgr inż. Artur Golda również wypowiedział się na temat betonu stosowanego w konstrukcjach masywnych. Autor skupił się na przykładzie budowy bloków nr 5 i 6 w elektrowni w Opolu. Podkreślając, że budowle masywne stanowią coraz liczniejszą grupę realizacji budowlanych w Polsce, przedstawił mechanizmy powstawania naprężeń termicznych w betonie i sposoby ich ograniczania. Sporą część wystąpienia zajęła również metodyka postępowania przy projektowaniu składu mieszanki betonowej na fundamenty masywne.

Prof. Jan Deja z Akademii Górniczo-Hutniczej we współpracy z mgr. inż. Piotrem Kijowskim ze Stowarzyszenia Producentów Cementu przedstawili nowe Ogólne SpecyfikacjeTechniczne (OST) GDDKiA, podkreślili bardzo istotną kwestię dotyczącą tworzenia nowoczesnych dokumentów technicznych zgodnych ze stanem wiedzy technicznej i praktyką budowlaną. Wystąpienie prof. Michała A. Glinickiego o zasadach kształtowania mrozoodporności betonu stanowiło dopełnienie prelekcji prof. Jana Deji. Na konferencji nie mogło również zabraknąć referatu promującego stosowanie mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego w produkcji współczesnych cementów. Przedstawiciel Grupy Górażdże, prof. Zbigniew Giergiczny, w swoim wystąpieniu bardzo szczegółowo omówił właściwości i zastosowanie cementów żużlowych (CEM II, CEM III) w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem wymiernych korzyści dla trwałości betonu w konstrukcji.

Długa tradycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Reologia w Technologii Betonu”, wysokiej klasy specjaliści ją organizujący oraz uczestnictwo znakomitych prelegentów bez wątpienia zachęcają do brania czynnego udziału w spotkaniu i nadają jej należytą renomę.