- Nasz przemysł potrzebuje stabilnych warunków gospodarowania, aby mógł rozwijać się przez następnych 25 lat - powiedział Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu podczas 25-lecia SPC, które odbyły się w Warszawie.

Obchody 25-lecia Stowarzyszenia Producentów Cementu, które 28 maja 2015 r. odbyły się w Warszawie zgromadziły przedstawicieli administracji państwowej, branży cementowej oraz firm, uczelni wyższych, instytutów i stowarzyszeń współpracujących z kraju i zagranicy. Wśród gości, których witał przewodniczący SPC Andrzej Ptak, znaleźli się m.in. minister Olgierd Dziekoński z Kancelarii Prezydenta RP, Tomasz Rudnicki – szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Piotr Wojtacha - Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego, Koen Coppenholle – dyrektor wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Cementowego CEMBUREAU oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Środowiska oraz Infrastruktury i Rozwoju.

Podczas uroczystości członkowie prawni SPC otrzymali okolicznościowe medale. Reprezentowali ich: Andrzej Balcerek (Górażdże Cement), Joanna Ziemska – Tomaszewska (Lafarge Cement), Andrzej Ptak (Grupa Ożarów), Marcelo Catala (Cemex Polska), Krzysztof Kocik (Dyckerhoff Polska), Dariusz Gawlak (Cementownia Warta), Andrzej Rybarczyk (Cementownia Odra), Andrzej Tekiel (Cementownia Nowa Huta) i Jerzy Szymański (Górka Cement). Medale i statuetki otrzymali także partnerzy i instytucje współpracujące ze Stowarzyszeniem.

PROMOCJA BETONU

- Po pierwszych kilku latach działalności wiedzieliśmy, że Stowarzyszenie musi zacząć promować nasz produkt poprzez beton. Tak narodził się pomysł organizowania konferencji „Dni Betonu”. To jedno z naszych największych osiągnięć. Mamy najbardziej rozpoznawalną w kraju konferencję na temat betonu, gdzie zderzają się dokonania naukowe, rozwiązania technologiczne, finalne konstrukcje takie jak mosty, drogi, czy inne obiekty – mówił przewodniczący Andrzej Ptak.

Zdaniem przewodniczącego Andrzeja Ptaka m.in. dzięki organicznej pracy Stowarzyszenia związanej z popularyzacją dróg o nawierzchniach betonowych, GDDKiA podjęła decyzja o budowie 810 km dróg ekspresowych i autostrad z betonu do 2023 roku. SPC było m.in. inicjatorem opracowania dokumentów dla projektantów nawierzchni betonowych: Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych oraz nowych Ogólnych Specyfikacji Technicznych.

Każdego roku SPC bierze udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego „Autostrada – Polska”, organizuje konferencje i sympozja dla samorządowców poświęcone nawierzchniom betonowym. Tematyka nawierzchni betonowych jest wiodącą podczas organizowanej co dwa lata konferencji „Dni Betonu”, w wydawanych przez Stowarzyszenie poradnikach i broszurach oraz w kwartalniku „Budownictwo, Technologie, Architektura” (BTA),  który ukazuje się systematycznie od 1998 roku.

SPC propaguje także beton w polskiej architekturze organizując od 19 lat konkurs Polski Cement w Architekturze oraz konkurs dla studentów architektury pn. Architektura Betonowa.
Stowarzyszenie stoi także na straży jakości cementu. Prowadzi kampanię „Pewny cement”, która ma przestrzec klientów przed produktami złej jakości. Kampania ma zwrócić uwagę klientów na jakość kupowanego cementu. „Pewny cement” pochodzący z cementowni oznaczony został specjalnym logo – pomarańczową strzałką.

PRZYSZŁOŚĆ

Poprzez obchody 25-lecia chcemy pokazać, gdzie jesteśmy po ćwierć wieku działania. Obecna działalność Stowarzyszenia Producentów Cementu, to bardzo dobra podstawa do kolejnych działań, nowych kierunków rozwoju. Niedługo w Stowarzyszeniu będzie pracowało trzecie pokolenie. Nasi następcy będą włączali nowe obszary aktywności. Na pewno we współczesnym świecie nie ma możliwości działania bez takiej płaszczyzny jaką jest Stowarzyszenie – zakończył Andrzej Ptak.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij