Jedną z metod stabilizacji gruntów pod budowę dróg i autostrad jest metoda iniekcji wysokociśnieniowych jet grouting.

W metodzie tej wykorzystuje się specjalistyczne urządzenia, między innymi wiertnice.
Parametry robocze wiertnicy bardzo istotnie wpływają na efektywność metody. Na podstawie dedukcji heurystycznej opracowano wymagania techniczne, jakim powinna odpowiadać wiertnica. Jako rzeczywisty obiekt badawczy wykorzystano wiertnice MDR. W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące metody jet grouting oraz wymagania techniczne procesu. Przeprowadzono szereg eksperymentów, których celem było zbadanie możliwości zastosowania wiertnicy małośrednicowej. Przedstawiono wnioski wynikające z eksperymentów oraz propozycje modernizacji urządzenia.