26 marca 2015 roku w Hotelu Westin w Warszawie odbyło się Spotkanie Liderów 2015, w ramach którego symultanicznie odbyły się VI edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe oraz II Forum Inwestycji Infrastrukturalnych.

W Wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele branży telekomunikacyjnej, energetycznej, budowlanej, dostawcy sprzętu, regulator oraz przedstawiciele administracji publicznej, zarówno centralnej jak i samorządowej.

Uroczystego otwarcia Spotkania Liderów dokonał Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji.

Część wspólną konferencji otworzył panel dyskusyjny: Podsumowanie efektów inwestycji z perspektywy finansowej 2007-2013 w kontekście przygotowań do realizacji POPC. W panelu moderowanym przez Piotra Muszyńskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych, Orange Polska / Przewodniczącego Rady Programowej Konferencji Sieci Szerokopasmowe udział wzięli: Bogdan Dombrowski, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Małgorzata Olszewska, Radca Prezesa w Gabinecie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Przemysław Kurczewski, Prezes Zarządu, EmiTel i Andrzej Dulka, Prezes Zarządu, Alcatel-Lucent Polska.

Kolejny panel dyskusyjny, poświęcony kwestiom środków dostępnych na inwestycje infrastrukturalne w Perspektywie Finansowej 2014-2020, był moderowany przez Dariusza Kacprzyka, Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego/Przewodniczącego Rady Programowej Forum Inwestycji Infrastrukturalnych. Wzięli w nim udział: Wojciech Trojanowski, Członek Zarządu, Strabag, Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego, Sławomir Połukord, Business Development Director, Microsoft, Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Magdalena Bartoś, CFO, PGE Polska Grupa Energetyczna, Michał Federowski, Dyrektor Biura Monitoringu i Wsparcia Eksperckiego, PKP PLK oraz Piotr Wiśniewski, Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania.

W ramach VI edycji konferencji Sieci Szerokopasmowe dyskusja toczyła się wokół tematu technologii pod kątem długoterminowej perspektywy rozwoju szerokiego pasma, przyszłości sieci regionalnych i nowego otoczenia regulacyjno-prawnego, gdzie głos zabrali m.in.  Krzysztof Sągolewski, Solution Director, Huawei Polska, Marzena Śliz, Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Krzysztof Heller, Infostrategia,
i Eugeniusz Gaca, Przewodniczący Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji.

Z kolei Forum Inwestycji Infrastrukturalnych otworzyła debata na temat projektu drogi wodnej E40. Następnie omówione zostały uwarunkowania realizacji infrastrukturalnych inwestycji elektroenergetycznych oraz realizacja i zarządzanie inteligentną infrastrukturą. Udział w  FII wzięli m.in. Tadeusz Witos, Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Andrzej Szymanek, Prezes Zarządu, Veolia Energia Łódź i Leszek Ruszczyk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Połączenie obu konferencji w jedno Spotkanie umożliwiło holistyczne spojrzenie na branżę infrastrukturalną w Polsce. Uczestnicy Spotkania Liderów mogli podjąć swobodny dialog z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za rozwój infrastruktury, wykazując najlepsze praktyki i rozwiązania, które mogą przyczynić się do stworzenia długofalowych podstaw rozwoju polskiej gospodarki.

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z Wydarzenia, jak też zapraszamy na kolejną edycję Spotkania liderów, które odbędzie się 29 października 2015 r.

Kontakt:
Andrzej Ocalewicz
Młodszy Kierownik Projektu
MM Conferences S.A.
e-mail: a.ocalewicz@mmcpolska.pl
T: +48 22 379 29 45