Wprowadzanie rozwiązań technicznych przy zarządzaniu ruchem drogowym powoduje, że transport zbiorowy może skutecznie konkurować z samochodem osobowym.

Jednak problemy, z jakimi można się przy tym spotkać, sprawiają, że w wielu miastach Polski nie ma możliwości uprzywilejowania środków komunikacji zbiorowej.

Wobec powyższego w artykule zaproponowano zmianę zapisów Ustawy Prawo o ruchu
drogowym, która może skutecznie przyczynić się do wzrostu prędkości przejazdu autobusu (trolejbusu) w obszarze zabudowanym, punktualnego pokonywania wyznaczonej trasy, a tym samym podniesienia atrakcyjności tej formy przemieszczania się po miejskiej sieci ulic.