Na tym etapie realizacji projektu są wykonywane prace wykończeniowe oraz roboty torowe.

Po zakończeniu prac betoniarskich konstrukcja została scalona. Po tym działaniu można było wykonać powłoki izolacyjne  wanny z  żywicy. Na połączeniu segmentów wykonane jest uszczelnienie taśmą dylatacyjną. Ponadto prace torowe nabierały tempa, układana jest tkanina, a na niej warstwa konstrukcyjna torowiska z tłucznia kamiennego.