Klub Inżynierii Ruchu KLIR postanowił poświęcić główną część swojego 82 Seminarium odpowiedzi na pytanie "Odliczać, czy nie odliczać?". Tematem dyskusji były liczniki czasu stosowane na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad ”fenomenem” tych urządzeń w sytuacji, kiedy miasta wydają ogromne środki na systemy obszarowego sterowania, a mieszkańcy tych miast domagają się wprowadzenia takich rozwiązań. Temu poświęcony był referat pod tytułem „Krakowskie inwestycje ITS bez odliczników czasu – konflikt oczekiwań”.

Prelegenci konferencji próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie „Wyświetlacze czasu w sygnalizacji świetlnej – tak, czy nie”, oraz zastanawiali się „Po co nam te gadżety w inżynierii ruchu”. Do tej pory każde stanowisko w tej sprawie mogło się opierać jedynie na domysłach lub doświadczeniu opiniodawcy. Tym razem uczestnicy seminarium mogli zapoznać się z wynikami raportu „Badanie wpływu liczników czasu pozostałego do zmiany sygnału zielonego wyświetlanego na sygnalizatorze świetlnym, na bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu, którzy byli jednocześnie gospodarzem spotkania, przedstawili dokument, który potwierdza opinie grona fachowców wypowiadane na temat stosowania tego typu urządzeń.

Autorami referatów prezentowanych w trakcie Seminarium byli: Zygmunt Uzdalewicz (Warszawa), Jerzy Narożny i Ryszard Piasecki (Wrocław), Maciej Stroński (Kraków) oraz Sylwia Łazarczyk (Grudziądz). Z tymi materiałami można się zapoznać na stronie www.klir.pl w zakładce „pobieralnia” w Biuletynie nr 82.

Wypracowane stanowisko Stowarzyszenia KLIR w tej kwestii.

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu (KLIR) w sprawie odliczników czasu pozostającego do wyświetlenia sygnałów zielonego lub czerwonego w drogowych sygnalizacjach świetlnych.

Uczestnicy 82 seminarium KLR pt. "Odliczać, czy nie odliczać?", odbytego 27 listopada 2014 r. w Grudziądzu, po wysłuchaniu referatów i przeprowadzeniu dyskusji panelowej, stwierdzają:

1. Dotychczasowa praktyka montowania wyświetlaczy nie jest oparta o żadne podstawy prawne. Decyzje podejmowane są woluntarystycznie, zazwyczaj z chęci spełnienia postulatów mediów lub grup nacisku. Nie konsultuje się decyzji z inżynierami ruchu, względnie lekceważy ich opinie. Z jednym wyjątkiem, nie są przeprowadzane badania płynności i bezpieczeństwa ruchu po wprowadzeniu wyświetlaczy.

2. Przeprowadzone w Grudziądzu badania wskazały, że po zamontowaniu na jednym skrzyżowaniu wyświetlaczy czasu świateł zielonego i czerwonego dla kierowców, POGORSZYŁY SIĘ WSZYSTKIE WSKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU.

3. Stosowana coraz szerzej, zależna od ruchu, sygnalizacja acykliczna - w praktyce wyklucza stosowanie wyświetlaczy (czas trwania lub oczekiwania na światło zielone każdorazowo można skrócić lub wydłużyć). Oznacza to, że wyświetlacze mogłyby być stosowane jedynie na coraz rzadziej projektowanych sygnalizacjach stałoczasowych (o określonej długości i kolejności poszczególnych faz).

4. W powyższych uwarunkowaniach uważamy, że stosowanie wyświetlaczy czasu zazwyczaj jest zbędnym, a czasem niebezpiecznym "gadżetem", niesprzyjającym usprawnianiu ruchu drogowego.

5. Poszukując pozytywnych aspektów wyświetlaczy wskazujemy na celowość rozważenia stosowania wyświetlaczy w szczególnych warunkach:

  • dla pieszych - na izolowanych przejściach i przy sygnalizacjach stałoczasowych,
  • dla kierujących pojazdami komunikacji publicznej - w celu skrócenia postoju na przystankach, a tym samym przyspieszenia transportu pasażerów,
  • w sygnalizacjach wprowadzających ruch z przeciwnych kierunków na ten sam pas (np. ruch wahadłowy przy robotach drogowych).

Natomiast w przypadku wyświetlaczy dla kierowców zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jakie one powodują w naszej ocenie nie rekompensują często głoszonego przez tą grupę uczestników ruchu subiektywnego odczucia poprawy sytuacji ruchowej.

6. Wobec trwających nacisków na montowanie wyświetlaczy, uważamy, że:

  • każda z takich decyzji powinna być podejmowana w zgodzie z prawem, jako program badawczy, uzgodniony z Komisją Bezpieczeństwa Ruchu,
  • po zamontowaniu wyświetlaczy, należy bezwzględnie przeprowadzać badania w zakresie bezpieczeństwa, przepustowości i płynności ruchu; pożądane byłyby także badania psychologiczne i socjologiczne (badania zachowań i satysfakcji uczestników ruchu).

W podsumowaniu warto zauważyć, że powyższe sformułowania są zgodne ze stanowiskiem Stowarzyszenia opublikowanym w kwietniu 2010 roku.

W dniu 28 listopada w Grudziądzu, Stowarzyszenie zebrało się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Uczestnicy udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu oraz wybrali nowe, statutowe władze, na kolejną czteroletnią kadencję.
Funkcję Prezesa ponownie powierzono kol. Tomaszowi Borowskiemu. Do Zarządu wybrano:
Małgorzatę Nesterowicz i Tomasza Wawrzonka (Wice-Prezesi), Piotra Jana Graczyka  (Sekretarz) oraz Mirosława Nowaka, Macieja Strońskiego i Krzysztofa Wysockiego.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij