Poniższa fotogaleria prezentuje dwa kolejne etapy budowy nowego wiaduktu: montaż prefabrykowanego segmentu A oraz jego scalanie, prace betoniarskie i wykończeniowe.

Montaż prefabrykowanego segmentu A

Ostatnie dwa prefabrykowane elementy zostały zamontowane i przystąpiono do kolejnego etapu  czyli scalania konstrukcji. Równocześnie z pracami zbrojarskimi i ciesielskimi wykonywane są  prace izolacyjne ścian tunelu i uszczelnienie pomiędzy prefabrykowanymi elementami elastycznym kitem i paskami papy.

Scalanie konstrukcji, prace  betoniarskie i wykonczeniowe

Po zamontowaniu  wszystkich prefabrykatów przystąpiono do wykonywania zbrojenia scalającego i deskowania wnęk. Betonowanie wnęk odbywa się równocześnie w części pionowej i poziomej. Cała technologia wykonania segmentu A umożliwia równoczesne wykonywanie zasypki i scalania konstrukcji. Sukcesywnie wykonywane pozostałe prace związane z wykonaniem płyty przejściowych typu angielskiego oraz strefy przejściowej nasypu.