W dniach 19-21 listopada 2014 r. w hotelu Czarny Potok w Krynicy Zdroju odbyły się LVII Techniczne Dni Drogowe.

Wszystkie referaty omawiane na LVII Technicznych Dniach Drogowych zostały podzielone na IX Sesji Tematycznych. Każda z sesji różniła się od siebie profilem, i tak:

  • I Sesja była sesją plenarną,
  • II Sesja to prezentacja rządowego programu odbudowy dróg krajowych oraz warsztaty techniczne,
  • III Sesja to wyciczka techniczna zatytułowana "Technologie w utrzymaniu ruchu"
  • IV Sesja dotyczyła infrastruktury komunikacyjnej w miastach,
  • V Sesja prezentowała zagadnienia związane z obiektami inżynierskimi na drogach,
  • VI Sesja poruszała temat biezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • VII Sesja to opis zagadnień związanych z ochroną środowiska,
  • VIII Sesja dotyczyła zagadnień prawnych
  • IX ostatnia Sesja to podsumowanie całej konferencji i jej oficjalne zamknięcie.

Jak widać poruszana tematyka była bardzo szeroka i każdy, kto jest związany z branżą drogową mógł dowiedzieć się czegoś więcej na interesujący go temat.

Szczegółowe informacje na temat konferencji, jak również organizatora znajdują się pod tym adresem: www.sitk.org