W dniach 21-22 listopada 2014 r. w Hotelu Gromada w Warszawie odbyła się XXXIX Sympozjum Szkoleniowe SPBKD

Sympozjum szkoleniowe zostało podzielone na dwa dni. W trakcie pierwszego dnia słuchacze mogli zapoznać się z prelekcją zatytułowaną "Defekty wibroprasowanej kostki brukowej spowodowane niewłaściwym stane technicznym linii produkcyjnej", która była podzielona na dwie części, a także z prezentacją dotyczącą praktycznych i teoretycznych aspektów mrozoodporności betonu.

Drugi dzień szkolenia to prelekacja merytoryczna dotycząca perspektyw rynku budowlanego w latach 2015-16, a także prezentacje firm, w czasie których słuchacze mogli zapoznać się między innymi z tematem leasingu, jako formy finansowania przedsiębiorstw.