Przewodnik skierowany jest do zamawiających „publicznych” i odnosi się do zamówień na innowacje zarówno co do przedsiębiorców rozpoczynających działalność, jak i tych, którzy chcą poprawić swoją działalność w ramach bieżących zamówień.

Oferuje on wyjaśnienia procedur, defi nicji i odpowiada na najczęściej zadawane pytania, zawiera też wybór studiów przypadków i przydatnych zasobów. Szczególny nacisk położony jest na sposoby, za pomocą których procedury przetargowe mogą ułatwić większą innowacyjność określonych rozwiązań. Przewodnik omawia zamówienia na innowacje w kontekście polityk europejskich, projektów pilotażowych w zakresie innowacji, procedur zamówień sprzyjających innowacjom, elementów strategii długoterminowego uwzględniania elementów innowacyjnych w zamówieniach publicznych oraz podaje cztery przykłady zrealizowanych zamówień na innowacyjne produkty lub usługi. Podręcznik oparty jest na najnowszych dyrektywach dotyczących zamówień publicznych w UE.