Geosyntetyki mają obecnie szerokie zastosowanie przy realizacji robót ziemnych w drogownictwie

Zgodnie z normą PN-EN ISO 10318:2007 geosyntetyk to wyrób, wytworzony z udziałem syntetycznego lub naturalnego polimeru, mający postać arkusza, taśmy lub formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem i/lub innymi materiałami w geotechnice i inżynierii lądowej. Realizując wykopy i nasypy wbudowuje się geosyntetyki w celu wzmocnienia skarp. Funkcje tego typu materiałów mogą być bardzo różnorodne. W artykule przedstawiono krótki przegląd geosyntetyków oraz możliwości ich wykorzystania przy kształtowaniu i zabezpieczaniu skarp.

Dowiedz się więcej